Z nami dowiesz się jak rozkręcić własny biznes

Inwestowanie w akcje

Akcje to papiery wartościowe spółek akcyjnych, które są emitowane przez emitentów i kupowane przez inwestorów. Notowaniem akcji zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych.

 

To rynek zmieniający się w sposób bardzo dynamiczny, na którym w krótkim czasie można dużo zarobić, ale i dużo stracić, jeśli podejmie się złe decyzje inwestycyjne. Inwestowanie w akcje jest zajęciem trudnym, ale dostępnym niemal dla każdego inwestora, nawet takiego, który nie dysponuje zbyt pokaźną kwotą na ten cel. Sprawdźmy, czym jest inwestowanie w akcje i jak zacząć przygodę z giełdą?

Czym jest giełda?

Miejscem, gdzie notowane są akcje i inne papiery wartościowe, jest giełda. To tam spotykają się osoby i instytucje, które chcą kupić lub sprzedać:

  • akcje,
  • obligacje,
  • certyfikaty,
  • inne papiery wartościowe.

Inwestor to kupujący i sprzedający papiery wartościowe, który przy użyciu środków pieniężnych inwestuje w instrumenty finansowe z myślą o wypracowaniu zysku w postaci:

  • dywidendy,
  • wzrostu ceny zakupionego aktywa,
  • odsetek.

Jak rozpocząć inwestowanie w akcje?

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać młody inwestor przy rozpoczynaniu gry na giełdzie i inwestowaniu w akcje spółek giełdowych, jest założenie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim. W tym celu należy założyć rachunek u licencjonowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego maklera, który występuje w roli pośrednika między inwestorami a giełdą. Jest niezbędny do tego, aby kupować i sprzedawać akcje na giełdzie, na zlecenie swoich klientów. Zajmuje się zapisywaniem liczby zakupionych akcji na indywidualnych rachunkach maklerskich założonych przez inwestorów.

Po wyborze konkretnego domu maklerskiego, z którym inwestor będzie chciał zawrzeć współpracę i założyć rachunek inwestycyjny, należy podpisać stosowną umowę o prowadzenie takiego rachunku. Można to zrobić w stacjonarnym punkcie obsługi klienta lub wygodnie złożyć wniosek przez internet, a kurier domu maklerskiego dostarczy umowę do podpisania. Do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem, dowodu osobistego lub paszportu.

Umowa z domem maklerskim przypomina umowę o prowadzenie rachunku bankowego. Właścicielem konta w domu maklerskim może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prowadzenie rachunku może być bezpłatne lub kosztować kilka złotych miesięcznie. Inwestor płaci również maklerowi prowizję za każde zrealizowanie zlecenie – to pewien niewielki procent od wartości transakcji.

Rozpoczęcie inwestowania

Inwestor posiadający otwarty rachunek maklerski może już wpłacić na niego pieniądze, które wykorzysta do zakupu akcji. Pieniądze z rachunku można wydać na dowolne papiery wartościowe. Zakładając, że chcemy inwestować w akcje, trzeba wybrać te, które naszym zdaniem w przyszłości – bliższej lub dalszej, zyskają na wartości. Do zakupu akcji konieczne jest złożenie zlecenia do domu maklerskiego. Dziś większość zleceń składa się online, dzięki czemu mogą być znacznie szybciej i wygodniej realizowane.

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje zleceń: zlecenia kupna i sprzedaży. W pierwszym przypadku oferujemy pieniądze w zamian za określoną pulę akcji wybranej spółki, a w zleceniach sprzedaży oferujemy akcje w zamian za pieniądze. Zlecenia składamy albo „po każdej cenie” w skrócie PKC, albo z limitem, kiedy deklarujemy liczbę kupowanych bądź sprzedawanych akcji oraz cenę jednostkową, po której dane akcje godzimy się sprzedać lub kupić. Warto wiedzieć przy tym, że inwestowanie w akcje w ramach zleceń PKC ma pierwszeństwo nad realizacją zleceń z limitem.

Inwestowanie w akcje na GPW w Warszawie

Główny parkiet giełdowy w Polsce znajduje się w Warszawie i jest to Giełda Papierów Wartościowych, na której obrót następuje z wykorzystaniem akcji zdematerializowanych. Mają one po prostu postać zapisów księgowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wszystko odbywa się wygodnie drogą elektroniczną, a poszczególne akcje są przechowywane w pamięci komputerów.