Z nami dowiesz się jak rozkręcić własny biznes

Jak samodzielnie odzyskać dług?

Odzyskiwanie należności to niezwykle trudne zadanie, którego wykonanie na własną rękę jest naprawdę czasochłonne.

Uzyskanie od wierzyciela pieniędzy, które powinien nam oddać zajmuje prawie zawsze dużo czasu, a niekiedy konieczne jest zaangażowanie również dodatkowych środków finansowych. Samodzielne odzyskanie długu jest jednak możliwe, należy jednak liczyć się z wieloma trudnościami i uzbroić się w cierpliwość.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Windykacja polubowna.

Windykacja należności jest konieczna, gdy kontrahent przez dłuższy okres czasu zalega nam z płatnościami. Jest to proces, który powstaje na przestrzeni czasu i dlatego należy odpowiednio wcześnie reagować. Zawsze kiedy druga strona zaczyna zalegać z płatnościami należy odpowiednio reagować. Musimy być konsekwentni i pokazać, że zależy nam na tym, aby odzyskać nasze pieniądze. Jeżeli pokażemy, że odzyskanie płatności nie jest dla nas priorytetem, to problem może się nasilać. Dlatego musimy zawsze reagować wtedy, kiedy pojawiają się problemy z płatnościami.

Windykacja polubowna to przede wszystkim naleganie i naciskanie na kontrahenta, aby wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych. Na tym etapie nie używamy jeszcze środków prawnych, dzięki temu często udaje się odzyskać dość szybko pieniądze. Odzyskiwanie należności trzeba rozpocząć od rozmowy telefonicznej, wysłaniu wiadomości na maila, wiadomości sms. Jeżeli to nie skutkuje wyślij wezwanie do zapłaty oraz poinformuj o kolejnych prawnych krokach, które wykonasz jeżeli dług nie zostanie spłacony.

Windykacja sądowa.

Jeżeli windykacja polubowna nie przynosi skutku to należy wystąpić na drogę sądową, aby móc zwrócić się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Konieczne jest złożenie pozwu, dzięki czemu sąd ustali możliwość przeprowadzenia egzekucji.

Dzięki windykacji sądowej następuje przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania finansowego, co w tym przypadku jest bardzo ważne, gdyż takie sprawy często ciągną się latami. Można samodzielnie poprowadzić zarówno windykację polubowną jak i tą w sądzie, jednak należy pamiętać, że konieczne będzie poświęcenie dużej ilości czasu i energii, aby całość prawidłowo i precyzyjnie poprowadzić.