Z nami dowiesz się jak rozkręcić własny biznes

Co warto wiedzieć o Systemie Zarządzania Środowiskowego?

Międzynarodowa Organizacja Certyfikacyjna opracowała bardzo wiele norm, które dotyczą bardzo różnych aspektów prowadzenia działalności. Najbardziej znane na świecie są uniwersalne systemy ISO, które można wdrożyć w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, lokalizacji, czy też branży. Do tej grupy należą ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego, czy też ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  W tym artykule przybliżone są najważniejsze kwestie związane z systemem dotyczącym zarządzania środowiskowego.

Czego dotyczy ISO 14001?

System Zarządzania Środowiskowego to norma, którą można wdrożyć zarówno w dużej międzynarodowej korporacji, jak i małej organizacji pozarządowej. Jej wytyczne dotyczą wszelkich działań, które zmierzają do ograniczenia zużycia wody, energii oraz surowców. Celem tego systemu jest także zminimalizowanie ilości powstających w zakładzie odpadów oraz zanieczyszczeń. Wdrożenie tej normy wiąże się z opracowaniem polityki środowiskowej oraz wynikającego z niej planu środowiskowego oraz zaimplementowanie niezbędnych zmian. Oczywiście, aby system funkcjonował skutecznie, niezbędne jest ciągłe monitorowanie oraz wdrażanie działań korekcyjnych, a także prowadzenie przeglądów zarządzania.

Dlaczego warto wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego?

Wprowadzenie zasad IS014001 w zakładzie niesie za sobą szereg korzyści nie tylko dla środowiska, ale też samej organizacji. Po pierwsze warto podkreślić oszczędności finansowe, które można osiągnąć poprzez lepszą kontrolę nad zużyciem energii, wody oraz materiałów. Wiąże się to jednocześnie z podniesieniem efektywności działania przedsiębiorstwa. Warto też zauważyć, że wdrożenie zasad tej normy wiąże się z ograniczeniem ryzyka kar i roszczeń o odszkodowania. Ponadto, norma ISO 14001 jest kompatybilna z różnymi normami zarządzania np. OHSAS 18001 i ISO 9001.