Z nami dowiesz się jak rozkręcić własny biznes

Jak napisać biznes plan

Biznesplan jako podstawa każdej firmy

Założenie własnej firmy powinniśmy rozpocząć od dobrego biznesplanu. Nie należy traktować tego dokumentu jak formalność potrzebna np. do tego, by uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy. Biznesplan to bowiem z jednej strony swoista wizytówka przyszłej firmy, z drugiej natomiast jest to bilans spodziewanych dochodów, przychodów i wydatków, a także cała organizacja planowanego przedsięwzięcia. Posiadając szczegółowy i dobrze dopracowany biznesplan, jest nam dużo łatwiej zorganizować oraz prowadzić swoją działalność w taki sposób, by nie przynosiła ona strat.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak napisać biznesplan. Ratunkiem okazuje się wówczas pobranie i ewentualne zmodyfikowanie biznesplanu pobranego w sieci. A przecież każda sytuacja jest indywidualna i nawet najmniejszy czynnik może mieć wpływ na to, jak będzie przedstawiała się hipotetyczna sytuacja finansowa firmy. Można więc albo udać się do specjalisty, który odpłatnie przygotuje nam biznesplan, albo zrobić to samemu, korzystając z kilku ważnych wskazówek, jak sprawić, by biznesplan stał się podstawą sukcesu.

Wskazówka 1. – krótkie scharakteryzowanie firmy
Początek biznesplanu to krótka analiza tego, jaki charakter ma mieć przedsięwzięcie. Nie chodzi tu tylko o branżę. Powinniśmy uwzględnić, kim będą potencjalni klienci i czego mogą oni oczekiwać. Zwróćmy uwagę także na konkurencję – jak duża jest i z jakich strategii korzysta. Ten punkt to jednak przede wszystkim to, jak widzimy własną firmę i czym będzie się ona wyróżniać od innych podobnych.

Wskazówka 2. – krótka charakterystyka oferowanych usług lub produktów
Tu należy uwzględnić, jaka jest specyfika usług i produktów oraz metody ich powstawania i serwowania klientom. Trzeba tu jednak przyjrzeć się jak najgłębiej swojej ofercie – czy jest ona zgodna z prawem, z jakich dostawców będziemy korzystać, czym będą się one wyróżniać, jakie konkurencyjne produkty i usługi znajdują się na rynku.

Wskazówka 3. – Sprzedaż i marketing
Jest to jeden z najważniejszych punktów każdego biznesplanu. Tutaj określamy cenę za oferowane produkty lub usługi, szacujemy marżę, przychody i dochody na okres kilku lat.

Wskazówka 4. – Planujemy finanse
Określamy, jak duży kapitał będzie nam potrzebny na kompleksowe założenie i rozwinięcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez całą długość kilkuletniego okresu obejmującego biznesplan.

Wskazówka 5. – Oceniamy szanse na przyszłość
Jest to już ostatnia część biznesplanu. Powinniśmy oszacować w niej, jaka jest prawdopodobna prognoza dla firmy na najbliższe lata. Oceniamy, jakie są (jak najbardziej realne) szanse na to, by firma odniosła sukces. Musimy przy tym uwzględnić wszystkie potencjalne zagrożenia, które mogą stanąć na drodze, w tym kryzys finansowy. Trzeba posiadać w zanadrzu kilka pomysłów, które mogą w przyszłości okazać się ratunkiem i wyjściem z trudnej sytuacji finansowej firmy, gdy ta nastanie.

Powyższe punkty stanowią odpowiedź na pytanie, jak zrobić biznesplan. Należy jednak pamiętać o tym, by każdy z tych punktów został obiektywnie, gruntownie i szczegółowo przeanalizowany, a wyciągnięte wnioski uwzględnione na piśmie tego dokumentu.